Nieuws


Jaarlijkse Donateursactie schutterij in volle gang!
Afgelopen maandag was de aftrap voor onze donateursactie! Tot en met 18 september houden wij onze jaarlijkse donateursactie huis aan huis in Margraten, Termaar en Welsden! Mogen wij ook weer rekenen op u financiële steun? Mocht u niet thuis zijn dan kan er ook een geldbedrag overgemaakt worden op bankrekening NL29RABO0131893343 t.n.v. Schutterij St.

Evenementen

Dankwoord Koningspaar 2022

“Wat geis dich murge doan John?” “Veur de ierste keer noa de sjeetwei!” Hoe ging dat gezegde ook alweer? Elk schot is geen eendvogel, maar deze keer was ’t anders. We gingen er toch niet vanuit dat de vogel af ging komen, want als we de voorzitter moesten geloven dan was er al meerdere malen een nieuwe koning geweest.